Gasten

Gasten die al in het voorgaande jaar zijn meegeweest, krijgen automatisch een nieuwe uitnodiging voor het nieuwe jaar. Nieuwe aanmeldingen van gasten willen we het liefst vóór 1 december van het lopende jaar binnen hebben. Nieuwe aanmeldingen worden geplaatst als er voldoende beschikbare plaatsen zijn nadat de inschrijving van de deelnemers van het voorgaande jaar is gesloten. Aanmeldingen na 1 mei kunnen in principe niet meer in behandeling worden genomen voor de vakantieweek van dat jaar.
De commissie deelt de gasten in, in de week die het meest passend lijkt te zijn. Alleen in de weken voor mensen met een gedragsbeperking en ouderen is alleen slapen mogelijk. In de overige weken slapen er gewoonlijk twee gasten op één slaapkamer.


Wilt u iemand anders of uzelf aanmelden of wilt u meer informatie over de vakantieweken, neem dan contact op met een van de hieronder vermelde personen.

Mensen met een verstandelijke beperking

Dhr. E.F. (Erik) de Rooij, tel. (06) 5184 4291 of mevr. G.J. (Gerda) de Pater, tel. (06) 5156 1004
Contact opnemen: [email protected]

Mensen met een lichamelijke beperking

Mevr. P. (Eline) Oversluizen-Hoogendoorn, tel. (0186) 84 96 96
[email protected]

Mensen met een meervoudige beperking

Mevr. M. (Riet) Crum-Dooge, tel. (0183) 63 27 73
Contact opnemen: [email protected]

Mensen met een gedragsbeperking

Mevr. E.J. (Els) de Jonge-Kleppe, tel. (06) 4949 8553 

Contact opnemen: [email protected] 

Ouderen met meer zorg en vitale ouderen

Mevr. M. (Riet) Crum-Dooge tel. (0183) 63 27 73

Contact opnemen: [email protected]

Aanmeldingsformulier: Uitnodigingsbrief gasten O-weken 2024

Bekijk welke mogelijkheden er zijn

Kies hieronder om welk type beperking het gaat, filter op de doelgroep en alle mogelijkheden kunt u vinden. 

Verstandelijke beperking
Lichamelijke beperking
Meervoudige beperking
Gedragsbeperking
Ouderen

Uw keuze:
Aantal resultaten: 0