Vakantieweken 2024

 
De planning voor onze vakantieweken in D.V. 2024 is rond en is bij vakantiedata te raadplegen.

Over vbgg vakantieweken

Deze commissie organiseert al sinds 1972 vakantieweken voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking. Daarnaast worden er weken georganiseerd voor mensen met autisme en voor mensen met een gedragsbeperking. Het doel van deze weken is mensen met een beperking een week vakantie te geven in de eigen sfeer.

Giften

De vakantieweken worden gefinancierd door giften, collecten en bijdragen van gasten, kerkenraden en vrouwenverenigingen. Giften zijn daarom van harte welkom op bankrekeningnummer NL43 INGB 0002 4025 18 ten name van Comm Vac Weken. Vanwege de ANBI-registratie zijn giften voor deze vakantieweken fiscaal aftrekbaar. We hebben een ANBI-status via de BOND VAN VROUWENVERENIGINGEN DER GEREFORMEERDE GEMEENTEN. Het ANBI nummer is 816590230.

Stafleden

Vind je het leuk om samen met anderen begeleiding te bieden of zorg te verlenen aan mensen met een beperking? Aarzel dan niet en geef je op als staflid voor een week die bij je past. Als je als staflid met een van onze vakantieweken meegaat, is dat een onvergetelijke ervaring!

Gasten

Heb jij een beperking of ken je iemand met een beperking die graag op vakantie zou willen? Of bent u inmiddels op leeftijd en is zelfstandig op vakantie gaan moeilijker geworden? Wilt u/wil jij ook met ons mee? Ongetwijfeld zit in ons aanbod van vakantieweken een week die bij u/jou past. 

Vertrouwenspersoon

De CVB vindt het van belang dat deelnemers aan een vakantieweek kunnen functioneren in een veilige en ontspannen omgeving. Voor de CVB fungeert drs. A. van Wolfswinkel als vertrouwenspersoon voor deelnemers die tijdens de vakantieweek te maken hebben (gehad) met ongewenst gedrag.