Commissies vakantieweken

 

Commissie vakantieweken voor mensen met een beperking

Deze commissie organiseert al sinds 1972 vakantieweken voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking. Daarnaast worden er weken georganiseerd voor mensen met autisme en voor mensen met een gedragsbeperking. Het doel van deze weken is mensen met een beperking een week vakantie te geven in de eigen sfeer.

 

Giften
De vakantieweken worden gefinancierd door giften, collecten en bijdragen van gasten, kerkenraden en vrouwenverenigingen. Giften zijn daarom van harte welkom op bankrekeningnummer NL43 INGB 0002 4025 18 ten name van Comm Vac Weken te Gorinchem. Vanwege de ANBI-registratie zijn giften voor deze vakantieweken fiscaal aftrekbaar.
 
Secretaresse
De secretaresse van onze commissie is mevr. M.A. Heikoop-Gorter. Als u bij uw vereniging een presentatie over onze vakantieweken wilt laten zien, kunt u met haar contact opnemen.

Contact opnemen

 

Vertrouwenspersoon

De CVB vindt het van belang dat deelnemers aan een vakantieweek kunnen functioneren in een veilige en ontspannen omgeving. Voor de CVB fungeert drs. A. van Wolfswinkel  als vertrouwenspersoon voor deelnemers die tijdens de vakantieweek te maken hebben (gehad) met ongewenst gedrag. 

Contact opnemen

 


 

Commissie vakantieweken 50+

Deze commissie organiseert vakantieweken voor ouderen en alleenstaanden vanaf 50 jaar. Velen gaan telkens met veel genoegen mee, maar we mogen ook elk jaar nieuwe gasten verwelkomen. We verblijven in een mooi hotel of oord in een rustige omgeving.

Bent u nog redelijk gezond en voldoende mobiel? Dan bent u hartelijk welkom tijdens een van onze vakantieweken.

 

Lees hier meer over de commissie vakantieweken 50+