Vakantieweken 2022

 
In nauw overleg met onze medisch adviseur hebben we besloten de vakantieweken in 2022 door te laten gaan. Uiteraard rekening houdend met de dan geldende (landelijke) maatregelen en in het besef van onze afhankelijkheid van God. En opnieuw geldt het: “Zo de Heere wil en wij leven”. De planning voor 2022 is bij vakantiedata te raadplegen en lees onze voorwaarden bij inschrijving in verband met COVID-19.   

Over vbgg vakantieweken

Deze commissie organiseert al sinds 1972 vakantieweken voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking. Daarnaast worden er weken georganiseerd voor mensen met autisme en voor mensen met een gedragsbeperking. Het doel van deze weken is mensen met een beperking een week vakantie te geven in de eigen sfeer.

Giften

De vakantieweken worden gefinancierd door giften, collecten en bijdragen van gasten, kerkenraden en vrouwenverenigingen. Giften zijn daarom van harte welkom op bankrekeningnummer NL43 INGB 0002 4025 18 ten name van Comm Vac Weken. Vanwege de ANBI-registratie zijn giften voor deze vakantieweken fiscaal aftrekbaar.

Stafleden

Vind je het leuk om samen met anderen begeleiding te bieden of zorg te verlenen aan mensen met een beperking? Aarzel dan niet en geef je op als staflid voor een week die bij je past. Als je als staflid met een van onze vakantieweken meegaat, is dat een onvergetelijke ervaring!

Gasten

Heb jij een beperking of ken je iemand met een beperking die graag op vakantie zou willen? Of bent u inmiddels op leeftijd en is zelfstandig op vakantie gaan moeilijker geworden? Wilt u/wil jij ook met ons mee? Ongetwijfeld zit in ons aanbod van vakantieweken een week die bij u/jou past. 

Vertrouwenspersoon

De CVB vindt het van belang dat deelnemers aan een vakantieweek kunnen functioneren in een veilige en ontspannen omgeving. Voor de CVB fungeert drs. A. van Wolfswinkel als vertrouwenspersoon voor deelnemers die tijdens de vakantieweek te maken hebben (gehad) met ongewenst gedrag.