Wat mag je verwachten?

Samen met een enthousiast team stafleden bereid je de vakantieweek voor door op een voorbespreking (meestal in mei) een evenwichtig programma op te stellen en uit te werken. Je krijgt dan ook informatie over de gasten die met de week mee hopen te gaan. Elk staflid krijgt een of twee gasten onder zijn/haar hoede. Afhankelijk van het type week betekent dit verzorging en/of begeleiding bij eten, drinken, wassen, aankleden en tijdens activiteiten in de vakantieweek. 
Daarnaast worden er taken en activiteiten verdeeld onder alle stafleden. Concreet houdt dit in dat je jezelf op kunt geven voor het organiseren van een speurtocht, een kennismakingsactiviteit, de afscheidsavond, foto’s maken voor het plakboek e. a. Iedereen kan hiervoor zijn/haar eigen capaciteiten en talenten gebruiken. 

Tijdens de week kun je terugvallen op een ervaren kernstaf en/of een buddy, waar je met vragen naar toe kunt. In de vakantieweek is er regelmatig een evaluatie en voorbespreking van de dag(en). Op deze waardevolle stafbesprekingen worden ook bijzonderheden van de gasten besproken en kunnen er afspraken gemaakt of tips gegeven worden ten aanzien van het functioneren en begeleiden van een gast.

Wat vragen wij?

Om dit vrijwilligerswerk te kunnen doen is geen speciale opleiding nodig, alleen vanuit een bewogen hart aandacht en begeleiding geven aan onze naasten met een beperking. Dat betekent dat je in een vakantieweek hun een luisterend oor en een helpende hand biedt. In sommige weken draai je een nachtdienst. Voor de weken waarin jongeren en ouderen met gedragsbeperking meegaan, is ervaring met de problematiek rond ADHD, autisme, PDD-NOS e.a. en affiniteit met de doelgroep gewenst.
Om de vakantieweken mogelijk te maken zijn veel vrijwilligers nodig. Jongeren en ouderen, mannen en vrouwen van 18 t/m 67 jaar roepen we daarom op zich als vrijwilliger aan te melden voor een vakantieweek. Uiteraard is een lichamelijk en psychisch goede gezondheid noodzakelijk. Wij vragen verder van iedere vrijwilliger in onze vakantieweken een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Verklaring Omtrent het Gedrag (vog)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van iemand geen bezwaar oplevert voor de uitoefening van een bepaalde taak. In ons geval is dat het begeleiden van minderjarigen of kwetsbare personen. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

Een deelnemer aan onze vakantieweken moet kunnen rekenen op een plezierige vakantie in een ontspannen en veilige sfeer. We zien het als onze taak om deze veilige sfeer zoveel als ons mogelijk is te waarborgen en maatregelen te nemen die daaraan bijdragen. Het verplicht stellen van een VOG voor alle (kern)stafleden laat zien dat wij de veiligheid van de deelnemers aan de vakantieweken serieus nemen.

Een VOG voor de vakantieweken wordt gratis aangevraagd bij de dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

  1. Nadat je digitale aanmelding door ons is ontvangen, ontvang je na enige tijd een e-mail van Justis.
  2. Deze e-mail bevat een link waarmee je een gratis VOG kunt aanvragen, die vijf jaar geldig is.
  3. Na je aanvraag wordt de VOG meestal na een ongeveer een week naar je huisadres gestuurd.
  4. Vervolgens de ontvangen VOG per post opsturen naar:
    Commissie vakantieweken, p/a Reigersbek 6, 3344 BC Hendrik Ido Ambacht.
  5. Door je digitale aanmelding als (kern)staflid stem je in met de procedure voor de aanvraag van een gratis VOG.
  6. Het is niet mogelijk zonder VOG als (kern)staflid in onze vakantieweken te worden ingedeeld.

Digitaal aanmeldingsformulier

Vrijwilligers die al eerder als staflid met onze vakantieweken zijn mee geweest, ontvangen een persoonlijke link naar het digitale aanmeldingsformulier waarmee zij zich kunnen aanmelden. 

Vrijwilligers die nog niet eerder met onze vakantieweken zijn mee geweest, kunnen het digitale aanmeldingsformulier aanvragen door het formulier hiernaast in te vullen en te versturen.

Wil je meer informatie over de vakantieweken, neem dan contact op met een van de hieronder vermelde personen.

Weken verstandelijke beperking

Mevr. L.J. (Loes) Coppoolse, tel. (0113) 34 15 64
Contact opnemen: [email protected]

Weken meervoudige of lichamelijke beperking en ouderen

Mevr. H. (Hannie) Kole-Both, tel. (0182) 36 72 33
Contact opnemen: [email protected]

Weken gedragsbeperking

Mevr. J.M. (Marja) Mudde-van den Berg, tel. (0182) 34 30 29
Contact opnemen: [email protected]

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.