Verstandelijke beperking

Prijs:  € 635,-


Datum:5 jul. 2019 - 12 jul. 2019

Plaats:De Rijp

Website:www.derijpereilanden.nl

Doelgroep:Vrouwen, hoog niveau


Deze week is bedoeld voor vrouwen met een verstandelijke beperking (ZML-niveau) in de leeftijd vanaf 20 jaar tot circa 50-55 jaar. Van de gasten wordt zelfredzaamheid (ADL) en een redelijke communicatie verwacht. Aan deze vakantieweek kunnen maximaal 16-18 gasten deelnemen. Er is een beperkte staf voor begeleiding in de vakantieweek. Gasten die al in het voorgaande jaar zijn mee geweest krijgen automatisch een nieuwe uitnodiging voor het nieuwe jaar. Nieuwe aanmeldingen van gasten liefst voor 1 december van het lopende jaar. Nieuwe aanmeldingen worden geplaatst als er voldoende beschikbare plaatsen zijn nadat de inschrijving van de deelnemers van het voorgaande jaar is gesloten. Aanmelding na 1 mei kunnen niet meer in behandeling worden genomen voor de vakantieweek van dat jaar. 's Zondags gaan we twee keer naar de kerk of we houden de kerkdiensten op het vakantieoord. Net zoals in andere vakantieweken doen we ook activiteiten zoals varen, een museum, dierentuin of speeltuin bezoeken, met een huifkar op stap, winkelen, picknicken in het bos, etc. Tijdens de week wordt er veel gezongen en iedere dag wordt er uit de Bijbel verteld. De vertellingen zijn afgestemd op het niveau van de gasten.